Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
windows7 50,443 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 23:17
Unspecified 31,038 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 23:36
windowsnt 27,008 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 21:51
windowsnt2 17,751 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 23:00
windowsxp2 12,187 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 23:10
windows8 2,762 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 23:29
linux2 2,568 Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:22
windowsvista 2,101 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 20:20
macosx 2,055 Thứ năm, 12 Tháng M. hai 2019 23:40
windows2k 872 Thứ ba, 24 Tháng Chín 2019 03:45
windows2003 615 Thứ ba, 29 Tháng Mười 2019 12:19
linux3 175 Thứ hai, 09 Tháng M. hai 2019 21:47
windowsxp 122 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 03:04
windows 103 Thứ hai, 13 Tháng Tám 2018 20:07
windows95 102 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 05:52
windowsme 63 Thứ sáu, 14 Tháng Chín 2018 17:01
mac 34 Chủ nhật, 24 Tháng Bảy 2016 09:06
windows98 29 Thứ sáu, 02 Tháng Hai 2018 03:31
windowsce 17 Thứ ba, 23 Tháng Một 2018 10:53
windowsme2 14 Thứ hai, 17 Tháng Bảy 2017 08:34
freebsd 7 Thứ ba, 08 Tháng M. một 2016 17:07
openbsd 3 Thứ ba, 29 Tháng Năm 2018 04:34
amiga 3 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 23:48
beos 1 Thứ ba, 02 Tháng Một 2018 17:20
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 89
  •   Tháng hiện tại 963
  •   Tổng lượt truy cập 166,065
QUẢNG CÁO