Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 109,264 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 05:52
windows7 63,472 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 04:49
windowsnt 47,052 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 02:58
windowsnt2 25,644 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 22:06
windowsxp2 12,579 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 23:23
linux3 9,397 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 16:18
linux2 6,137 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 19:54
macosx 5,374 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 00:50
windows8 4,300 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 13:14
windowsvista 2,250 Chủ nhật, 03 Tháng M. hai 2023 15:32
windows2k 873 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 17:46
windows2003 615 Thứ ba, 29 Tháng Mười 2019 12:19
windowsxp 123 Chủ nhật, 15 Tháng Mười 2023 23:40
windows 105 Thứ hai, 17 Tháng Năm 2021 23:44
windows95 102 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 05:52
windowsme 63 Thứ sáu, 14 Tháng Chín 2018 17:01
mac 34 Chủ nhật, 24 Tháng Bảy 2016 09:06
windows98 29 Thứ sáu, 02 Tháng Hai 2018 03:31
windowsce 17 Thứ ba, 23 Tháng Một 2018 10:53
windowsme2 14 Thứ hai, 17 Tháng Bảy 2017 08:34
freebsd 8 Thứ sáu, 23 Tháng Tư 2021 11:03
openbsd 5 Thứ hai, 27 Tháng M. hai 2021 16:58
amiga 3 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 23:48
beos 1 Thứ ba, 02 Tháng Một 2018 17:20
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 69
  •   Tháng hiện tại 644
  •   Tổng lượt truy cập 311,047
QUẢNG CÁO