Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 95,117 Thứ sáu, 31 Tháng Ba 2023 07:41
windows7 58,400 Thứ sáu, 31 Tháng Ba 2023 01:56
windowsnt 39,208 Thứ sáu, 31 Tháng Ba 2023 01:57
windowsnt2 21,483 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2023 16:27
windowsxp2 12,544 Thứ bảy, 25 Tháng Ba 2023 01:06
linux3 8,067 Thứ sáu, 31 Tháng Ba 2023 04:45
linux2 4,747 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 22:29
macosx 4,075 Thứ sáu, 31 Tháng Ba 2023 00:27
windows8 3,616 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2023 17:40
windowsvista 2,208 Thứ sáu, 17 Tháng Ba 2023 07:55
windows2k 873 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 17:46
windows2003 615 Thứ ba, 29 Tháng Mười 2019 12:19
windowsxp 122 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 03:04
windows 105 Thứ hai, 17 Tháng Năm 2021 23:44
windows95 102 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 05:52
windowsme 63 Thứ sáu, 14 Tháng Chín 2018 17:01
mac 34 Chủ nhật, 24 Tháng Bảy 2016 09:06
windows98 29 Thứ sáu, 02 Tháng Hai 2018 03:31
windowsce 17 Thứ ba, 23 Tháng Một 2018 10:53
windowsme2 14 Thứ hai, 17 Tháng Bảy 2017 08:34
freebsd 8 Thứ sáu, 23 Tháng Tư 2021 11:03
openbsd 5 Thứ hai, 27 Tháng M. hai 2021 16:58
amiga 3 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 23:48
beos 1 Thứ ba, 02 Tháng Một 2018 17:20
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 73
  •   Tháng hiện tại 3,865
  •   Tổng lượt truy cập 273,374
QUẢNG CÁO